Obědová karta - podmínky použití

Držitelé Obědové karty Hotelu N*** získávají pravidelné a jedinečné výhody.

Každému návštěvníkovi, který se stane držitelem naší kartičky s názvem: Obědová karta Hotelu N*** automaticky připíšeme bonus v podobě razítka z každého obědu denního nebo týdenního menu.

Sbírejte razítka Hotelu N*** a získejte oběd zdarma.

Podmínky:

 • Nasbírejte 10 razítek a 11. jídlo od nás dostanete zdarma výměnou za kartičku Obědová karta.
 • Kartičku lze uplatnit pouze na jídlo z poledního menu.
 • Platnost karty je 2 měsíce od data uvedeného na kartičce.
 • Věrnostního programu Hotelu N se mohou účastnit všechny osoby, které dovršili věk 18 let ( za děti mohou sbírat razítka rodiče) a souhlasí s podmínkami akce.
 • Členství ve věrnostním programu je bezplatné.
 • Účastníkem se stává každý zákazník, který se stane držitelem Obědové karty Hotelu N***.
 • Při předložení karty před zaplacením účtu za polední menu bude zákazníkovi na kartu vloženo razítko Hotelu N. Karty ani pokrmy nelze sčítat. Neplatí pro veškeré další pokrmy nabízené formou jídelního lístku nebo jiným způsobem například pro firemní akce nebo zájezdy či jinak početnější skupiny, dále neplatí pro veškeré nápoje.
 • V případě ztráty nebo poškození karty nelze vystavit novou kartu se stejným počtem razítek, které karta obsahovala. Takováto karta je neplatná.
 • Po uplynutí platnosti karty od data uvedené na kartičce tj. 2 měsíce a nevyužití bonusu v podobě 11 jídla zdarma se stává neplatnou.
 • Hotel N*** si vyhrazuje právo deaktivovat kartu držitele, v případě, že by takový zákazník prokazatelně používal kartu v rozporu s Podmínkami Obědové karty Hotelu N nebo se snažil zneužívat systém získáním obědu zdarma, případně by jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Hotelu N a nebo byl z těchto činností důvodně podezřelý a to bez náhrady nákladů či škody, které by deaktivování obědové karty mohla držiteli vzniknout.
 • Provozovatelem této obědové kartičky je Cantare s.r.o Hotel N***.
 • Každý držitel souhlasí s případným zpracováním osobních údajů.
 • Držitel obědové karty Hotelu N uděluje převzetím karty do svého vlastnictví Hotelu N*** (jako správci ) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu případné identifikaci hotelového klienta a držitele karty v podobě (jméno, příjmení, telefonní číslo, e.mail, adresa ) v souvislosti s akci obědová karta Hotelu N*** za účelem reklamačního řízení nebo získávání marketingových informací. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Držitel karty má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla firmy Cantare s.r.o jakožto pořadatele akce a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají a právo je opravit, zablokovat nebo požádat o jejich výmaz.