1. Den

 • Příjezd
 • Večeře v hotelu

2. Den

Znojmo a okolí, národní park podyjí

 • Příjezd na Čížov, odkud se podnikne pěší výlet (okolo 7 km tam i zpět) na Hardeggskou vyhlídku s altánem odkud je krásný výhled na údolí řeky Dyje a nejmenší město Rakouska Hardegg s gotickým hradem z 12. stol.
 • Návštěva Louckého premonstrátského kláštera (založen r. 1190), kde návštěvníci mohou vidět obrazovou galerii, románskou kryptu, štukové sály a klášterní sklepy s možností ochutnávky vzorků vín. 
 • Oběd v hotelu

Varianta A)

 • Procházka k vinici Šobes (cca 3 km tam i zpět ), kde se vinná réva pěstovala již od středověku a kde můžete v krásném prostředí Národního parku Podyjí s výhledem na meandry řeky Dyje ochutnat vyhlášená šobeská vína.
 • Prohlídka Křížového sklepa, největšího svého druhu na světě, vybudovaném jezuity v polovině 18. stol. a který je propojen s naším hotelem, degustace s výkladem 
 • Večeře v hotelu

Varianta B)

 • Návštěva Malovaného sklepa v Šatově vyzdobeného barevnými plastickými obrazy místního jednorukého malíře a dále více než 300 let starého Moravského sklípku v Šatově s téměř 1000 malých privátních archivů s degustací 
 • Večeře v hotelu

3. Den

Vinařský program v Rakousku

Varianta A)

Retz a okolí

 • prohlídka vinařského města Retz
 • návštěva "Erlebniskeller" ( zážitkového sklepa ), největšího historického vinného sklepa v Rakousku včetně ochutnávky. 
 • prohlídka větrného mlýna nad Retzem, jediného provozuschopného, úplně zařízeného mlýna v Rakousku. 
 • návštěva kultovního místa s menhiry Heiliger Stein u obce Mitterrezbach - se zbytky středověkého kostela a krásnou vyhlídkou do malebné vinorodé krajiny.
 • Návštěva sklepa a degustace vín u některého z významných vinařů, s občerstvením 
 • Večeře v hotelu

Varianta B)

Údolí wachau, město Krems (125 km)

 • návštěva vinařské oblasti Wachau, s překrásnými vinicemi na terasách vysoko nad Dunajem
 • návštěva významného vinařského podniku Freie Weingärtner v Dürnsteinu s prohlídkou sklepů nebo naprosto ojedinělého sklepa ve skále - Felsenkeller v Loibenu 
 • návštěva vinic na terasách ve Weissenkirchenu
 • návštěva opevněného kláštera Stift Göttweig - volná prohlídka kostela a klášterních chodeb, možnost občerstvení. Krásné pohledy na údolí Dunaje Wachau a Krems, volná prohlídka více než 1000 let starého města Krems obklopeného terasou s vinicí
 • Večeře v hotelu

Pozn.: Večeře včetně večerních programů zajistíme dle přání klientů.